Fabricio Werdum

กลับมาต่อยอีกครั้ง! Werdum พ้นโทษเเบนเเละจะกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้ง

กำลังจะได้ขึ้นสู้อีกครั้งหลังจากพ้นโทษแบนมาแต่จากอายุที่มากกว่า 42 ปีและโลดแล่นในวงการ MMA มานานกว่า 18 ปีเลยทำให้ Fabricio Werdum