วางแผนป้องกัน! JBC/JAPBA ประชุมออนไลน์ ด้านสาธารณสุขวันนี้

JBC/JAPBA ประชุมออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขวันนี้ เพื่อวางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ภายในเวทีมวยที่มีกำหนดเปิดให้ทำการแข่งขันได้อีกครั้งตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยมีกฎคร่าวๆในขั้นต้นดังนี้

JBC-JAPBA-ประชุมออนไลน์

JBC/JAPBA ประชุมออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขวันนี้ เพื่อวางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ภายในเวทีมวยที่มีกำหนดเปิดให้ทำการแข่งขันได้อีกครั้งตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยมีกฎคร่าวๆในขั้นต้นดังนี้

1. จัดชกในระบบปิด หรือหากมีการจำหน่ายตั๋ว ก็ต้องขายได้ไม่เกิน 1 ใน 3 เท่านั้น โดยที่นั่งของผู้ชมหนึ่งคนจะต้องไม่มีคนอื่นนั่งใกล้ๆเลยทั้งซ้ายขวาและหน้าหลัง และทุกคนในสนามจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2. นักมวยจะต้องสวมหน้าหน้ากากอนามัยตั้งแต่อยู่ในสนาม จะถอดออกเมื่อทำการแข่งขันเท่านั้น

3. ทีมงานนักมวยแต่ละคนอนุญาตให้มีได้ไม่เกิน 3 คนเท่านั้น และจะอยู่ที่มุมได้แค่ 2 คนเท่านั้น ซึ่งทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา

4. กรรมการให้คะแนน 3 ท่าน และกรรมการรักษาเวลา ต้องสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลาเช่นกัน

5. มีการเสนอให้กรรมการผู้ห้ามบนเวทีสวมหน้ากากอนามัยกับถุงมือในการทำหน้าที่ แต่ก็มีคนเสนอให้สวม เฟส ชิลด์ ด้วย แต่ก็มีการโต้แย้งว่าอาจจะส่งผลให้การมองเห็นของกรรมการฯไม่เคลียร์ ซึ่งตรงนี้จะมีการหารือถึงข้อสรุปต่อไป

6. นักมวยทุกคนจะต้องส่งรายงานการตรวจสุขภาพจากแพทย์ รวมทั้งจะต้องตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี้ของไวรัสฯก่อนการชกด้วย หากแอนติเจนเป็นบวกจะไม่อนุญาตให้ขึ้นชก (และน่าจะถูกส่งไปตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลต่อไปด้วย) นอกจากนั้นหากวันชกนักมวยมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ก็จะไม่อนุญาตให้ขึ้นชกเช่นกัน

7. ในแต่ละรายการจะมีคู่มวยได้ไม่เกิน 8 คู่เท่านั้น

8. งดการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในสนาม